Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Bończak

Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Płodzień

Czytaj więcej

W każdy czwartek
bezpłatne porady prawne

Czytaj więcej

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria radcy prawnego w Sanoku zapewnia kompleksową i sprawną obsługę prawną z zakresu wszelkich dziedzin prawa. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Radca prawny Alicja Płodzień występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz jako obrońca w sprawach karnych.

 

Głównym celem naszej działalności jest świadczenie usług prawnych na wysokim poziomie merytorycznym, indywidualne podejście do każdej sprawy, terminowość oraz przede wszystkim dbałość o interesy Klienta. Zapewniamy skuteczną ochronę prawną nie tylko w sprawach sądowych ale także osobistych, majątkowych, tworzeniu umów i prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy, aby nasi Klienci mieli pewność, że ich sprawami zajmuje się profesjonalista, dlatego zawsze przedstawiamy rzetelną ocenę sytuacji, wyjaśniamy zawiłości prawa i oferujemy optymalne rozwiązania, dążąc do jak najlepszej realizacji interesów Klienta.

 

Na co dzień Kancelaria współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Tokarczyk i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie, a także jest partnerem w sieci Kancelarie RP objętej patronatem dziennika Rzeczpospolita.

 

                     

Obszar praktyki

Oferujemy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa, w szczególności:
 • stała obsługa lub doraźna pomoc prawna na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych oraz kapitałowych
 • pomoc prawna w zakresie zakładania działalności
 • opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie umów, statutów, uchwał, regulaminów
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 • mediacje i negocjacje handlowe
 • reprezentacja Klienta przed instytucjami oraz w postępowaniach przedsądowych i sądowych
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. o zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, m.in. o zapłatę z tytułu umów, dochodzenie odszkodowań, sprawy ubezpieczeniowe, redagowanie umów zobowiązaniowych
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego, m.in. rozwód i separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty rodziców z dzieckiem
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, umów cywilnoprawnych
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych
 • zawieranie i realizacja umów z zakresu prawa własności intelektualnej
 • pomoc w ubieganiu się o prawo ochronne, patent, prawo z rejestracji oraz uzyskiwaniu ochrony prawnej na utwory, wynalazki, znaki towarowe
 • reprezentacja w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej
 • wszelkie sprawy z zakresu prawa budowlanego, m.in. pozwolenie na budowę, samowola budowlana, legalizacja samowoli budowlanej, odszkodowania z tytułu umów
 • sporządzanie i opiniowanie umów deweloperskich, umów o roboty budowlane
 • udział w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych
 • reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • opracowywanie umów o pracę, o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, dochodzenie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia bądź naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego
 • reprezentacja oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami podatkowymi i celnymi
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

Porady prawne

Nie takie RODO straszne
RODO, inaczej – GDPR, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, wchodzi w życie z dniem 2...
czytaj więcej
Zachowek, czyli ustawowe zabezpieczenie interesów...
Spadkodawca, w ramach swobody testowania, może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci poprzez sporząd...
czytaj więcej
Kwestia przedawnienia odsetek z uwzględnieniem orz...
Odsetki kapitałowe (zwykłe) stanowią rodzaj wynagrodzenia za korzystanie z cudzych pieniędzy. Odsetki można pr...
czytaj więcej
Zobacz wszystkie porady

Darmowe porady prawne

Codziennie prawnicy z naszej kancelarii udzielają krótkich, 15 minutowych bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Warunkiem uzyskania konsultacji jest telefoniczna rezerwacja terminu pod numerem 697716676. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapraszamy do naszej kancelarii przy ul. Cerkiewnej 2, (Parter).

Czytaj więcej
Formularz kontaktowy

Kontakt

38-500 Sanok, Cerkiewna 2 (Parter)
kancelaria@pomocprawna.sanok.pl